Guiden för dig som ska köpa torktumlare

Kondenstorktumlare

En kondenstorktumlare tar in luften från rummet den står i och värmer upp den för att torka kläderna. Sedan avfuktas luften och släpps ut igen. Fuktig luft går igenom kondenseringssystemet i tumlaren och samlas i en behållare. Man behöver alltså tömma behållaren med jämna mellanrum, men många modeller kan anslutas direkt till ett avlopp.

Läs mer

Kondenstumlare är ofta mer energieffektiva än frånluftstorktumlare. En av de stora fördelarna med kondenstorktumlare är att de inte kräver ett ventilationsrör för frånluft, vilket gör att de kan installeras i princip var som helst, även i lägenheter. Dessutom är problem med fuktig luft i samma rum som torktumlaren står i mycket ovanligt.

Visa mindre